Nyhetsbrev!

Inspiration - via videos/media

Medias makt över barn och unga hjärnor

Filmen berättar om alla de bilderna och signalerna barn och ungdomar får till sig via media varje dag. Och som får dem att tro att världen är och ska vara som media signalerar.

Otroligt värdefullt att se och förstå! Speciellt för föräldrar och vuxna som behöver förstå vad ungas hjärnor matas med. Och för att prata med dem om det, för att de ska kunna hitta en trygg bas inom sig, bortom medias budskap.

Inre styrka

Starkt, vackert och berörande, om att följa sitt hjärta och att vara sann emot sig själv!

Meditation i skolan lindra och hjälper elever med ADHD

The Story of Cosmetics

Video med betydelsefulla insikter om hygien- och kosmetikprodukter...

Positiva hälsovänliga alternativ finns här och här

Inspirerande Treesisters